Jauhi dua perkara
16.23 | Author: Abu Nabilah Al Makassary
" اثنتان لا تقربهما : الشرك بالله و الإضرار بالناس "

"Dua perkara yang tidak boleh didekati : syirik kepada Allah, dan memudhoratkan manusia"

Berkata Asy Syeikh Muhammad Nashiruddin Al Albani Rahimahullah (1/63): Tidak ada asalnya.

Lafadz hadits ini terkenal, namun sedikitpun tidak dijumpai dalam kitab-kitab sunnah (hadits), kemungkinan hadits ini berasal dari buku Al Ihya' karangan Al Gazali (2/185). Nabi sallalahu alaihi wasallam bersabda " dua tabiat yang tidak ada lagi diatasnya kejelekan : Syirik kepada Allah dan memberi mudhorat kepada hamba Allah, dan dua tabiat yang tidak ada lagi diatasnya kebaikan : beriman kepada Allah dan member manfaat kepada hamba Allah". Ini adalah hadits yang tidak diketahui asalnya. Dilemahkan oleh Al Iraqi dalam takhrijnya dan juga As Subkii dalam ta'liqnya terhadap kitab Al Ihyaa'

(Diringkas dari silsilah al Ahadits Ad Dho'ifah :1/63. Hadits yang ke 7
 
This entry was posted on 16.23 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.